La navigation sur ce site n'est pas optimisée pour votre navigateur

Veuillez utiliser une version récente de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ou Microsoft Edge pour profiter au mieux de l'expérience.

Trouver un navigateur moderne

Philippe
Technical supervisor 

"Je moet ook nauwkeurig zijn en analytisch ingesteld zijn."

Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten die nodig zijn voor de functie? 

Om te werken op het departement van de bestellingen, zou ik zeggen dat je intuïtief moet zijn en een goede ruimtelijke inzicht moet hebben in 3D. Je moet ook nauwkeurig zijn en analytisch ingesteld zijn.