Camber - Wettelijke vermeldingen

Camber - Wettelijke vermeldingen

Gebruik van de site https://www.camber.be

Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van de website

De verwijzing naar een andere website via onze website is louter informatief. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van CAMBER kan informatie op de website ergens anders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de website, of de broncodes die betrekking hebben op de website te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

Gebruik van de website

CAMBER is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze website (daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).

Intellectueel Eigendomsrecht

Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze website worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van CAMBER. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, over te dragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren.

Uitzonderingen:

  • U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat je de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.
  • Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze artikelen, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van CAMBER. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

Privacy policy

CAMBER erkent het belang van de privésfeer. Meer info over onze privacy policy vindt u onder “Privacy beleid”. Bij het bezoeken van de website https://www.camber.be accepteert u deze policy.

Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van onze commerciële partners. U kan altijd uw gegevens inkijken en wijzigen.