Camber - Privacy beleid

Verwerking

Dit privacy beleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

I. Wie zijn we?

New Sobelwood NV – (Handelsnaam: Camber) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met maatschappelijke zetel gevestigd te Brussel met KBO nummer: 0453.736.603

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Adres:
Berckmansstraat 57
1060 Brussel
Tel:  +32 (2) 542 62 38
Email: marketing@camber.be

II. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Om een offerteaanvraag te registreren, is het noodzakelijk dat wij over de volgende gegevens van u beschikken :

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoongegevens
 • E-mailadres
 • BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Eigenschappen van de woning/werf

Daarnaast kunnen wij, wanneer u onze website bezoekt via een smartphone, laptop of tablet, ook de volgende gegevens van u verwerken:

 • IP-adres alsook andere identificatiegegevens van het apparaat zoals het type browser, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere informatie over het apparaat.
 • Uw surfgedrag op onze website waaronder klikgedrag, zoekopdrachten- en resultaten en de duur en tijd van uw bezoek op onze website, kan tot uw identificatie leiden, voor zover u de cookies en pixels op onze website aanvaard heeft.

III. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens voor de volgende bepaalde doeleinden:

 1. In het kader van ons klantenbeheer (uitvoeren overeenkomst)

Indien u bij Camber een bestelling plaatst, gebeurt de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens volgens de contractuele voorwaarden om uw aanvraag correct te beantwoorden, de bestelling van uw kasten te verwerken, u te informeren over het verloop en de correcte uitvoering hiervan.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens ook gebruikt in het kader van onze klantendienst (dienst na verkoop) voor het beantwoorden van vragen, behandelen van klachten of andere aangevraagde diensten via onze sociale media, e-mail, telefonisch of per post.

Tenslotte kunnen we ook uw persoonsgegevens gebruiken om onze klantentevredenheid te meten en zo te optimaliseren.

 1. Om u te informeren en inspireren via onze nieuwsbrieven (toestemming)

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van mailings kunnen wij u per e-mail onze algemene nieuwsbrief en/of persoonlijke mailings toesturen. Bij iedere communicatie is er een afmeldmogelijkheid mocht u geen interesse meer hebben in onze mailings.

Indien wij uw persoonsgegevens verder zouden verwerken voor een ander doeleinde van degene die hierboven vermeld worden, zullen wij u hiervan voorafgaand op de hoogte brengen.

IV. Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zoals bv. onze hostingprovider;

V. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. In het kader van klantenbeheer bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende 20 jaar. In het kader van de mailings (algemene nieuwsbrief en persoonlijke mailings) verwijderen wij uw gegevens 6 maanden nadat u zich uitgeschreven heeft hiervoor.

Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

VI. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hogerstaande contactgegevens.

 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be