Onderzoek: Hoe ziet de woning van de toekomst eruit? 

Bijna 8 op de 10 Belgen geven aan tevreden te zijn met hun woning en de omstandigheden waarin zij wonen. Dat is het eerste resultaat van een grootscheepse enquête “Anders Wonen” door Camber en onderzoeksbureau iVOX bij 2.000 Belgische woningeigenaars. Maar dat is niet de enige opvallende conclusie van het consumentenonderzoek. De meeste Belgen zijn erg nieuwsgierig naar de woonconcepten van de toekomst. Hoe passen we ons aan verstedelijking en klimaatverandering aan? Hoe kunnen we onze woningen zo energiezuinig mogelijk maken? Willen we groter of net kleiner gaan wonen? En wat heeft een trendwatcher daar eigenlijk over te vertellen? Camber zocht naar aanleiding van het dertigjarig bestaan naar de antwoorden op die vragen.

 

De gemiddelde gelukscore die Belgische woningeigenaars aan hun huis of appartement geven, is een 7,9/10. Maar liefst een derde van de bevraagde eigenaars (31%) geeft een erg hoge score van 9 of 10 op 10.

Opvallende conclusies

50% van de eigenaars geloven dat de woonkwaliteit van de meeste Belgen over 10-15 jaar beter zal zijn dan nu. Meest impactvolle trends worden energie-neutrale woningen, compacter wonen en recycleerbare materialen. Grote, vrijstaande woningen zijn volgens hen met uitsterven bedreigd.

Grootste bron van optimisme: woonoplossingen op maat. 66% zegt optimistisch te zijn over de ontwikkeling van woonoplossingen op maat van hun persoonlijke situatie (bv. slimme opbergoplossingen en multifunctionele ruimtes, …).

De Belg is bereid aanpassingen te doen voor een futureproof woning: 7 op de 10 Belgen die hun woning nu niet future-proof noemen, zijn bereid om die aanpassingen te maken.

Tom Palmaerts
Trendwatcher

“Investors en downsizers zijn doorgaans iets gelukkiger met hun huidige woning, en de scores liggen ook iets gunstiger in Vlaanderen en Brussel, én bij oudere deelnemers aan het onderzoek. Woningen met veel maatwerk en een persoonlijke identiteit hebben een hogere gemiddelde geluksscore. Ook de noodzaak van een slimme woning wint steeds meer aan belang.”

16% van de eigenaars zijn zogenaamde ‘settlers’, jonger dan 45 met kinderen in de kleuterklas tot en met het middelbaar onderwijs

8% worden ‘investors’ genoemd. Zij zijn ouder dan 45 maar jonger dan 65, hebben een tweede verblijf of verhuurwoning of zijn van plan een tweede eigendom te kopen binnen de vijf jaar.

Maar liefst 20% zijn ‘renovators’. Ook zij horen tot de leeftijdscategorie 45-65, maar hebben de voorbije 5 jaar een woning gekocht, gebouwd of gerenoveerd, of ze zijn dat de volgende vijf jaar van plan.

4% zijn ‘downsizers’: ze zijn ouder dan 65 en zijn de laatste 5 jaar kleiner gaan wonen of zijn dat de volgende 5 jaar van plan.

1. Wat is een slimme woning?

Er bestaan veel misverstanden rond het concept van de ‘slimme woning.’ Meestal wordt dat begrip gekoppeld aan automatisering en technologie. Vooral in Vlaanderen en bij oudere eigenaars wordt de term ruimer geïnterpreteerd, en gaat het ook om de balans tussen comfort, energiezuinigheid, betaalbaarheid en het optimale gebruik van ruimte. 7op de 10 bevraagde woningeigenaars geven aan nieuwsgierig te zijn naar hoe een woning er de volgende 10 tot 15 jaar zal uitzien. Bij jongeren ligt dat getal nog hoger.

2. Hoe ziet een woning er de volgende 10 jaar uit?

Belgische woningeigenaars verwachten dat er meer zal gebouwd worden met recycleerbare materialen en dat woningen zelf alle energie zullen opwekken die nodig is voor het gebouw. We zullen volgens het onderzoek ook compacter gaan wonen, in een smart home met slimme technologie, een uitstekende luchtkwaliteit, ergonomie en natuurlijk licht. De grootste uitdaging wordt volgens de meeste eigenaars de betaalbaarheid. 8 op de 10 Belgen zijn eerder pessimistisch gestemd.

3. Is er ook reden tot optimisme?

Belgische eigenaars voelen zich bij uitstek bereid om ‘anders’ te gaan wonen, en staan open voor woonoplossingen op maat van hun persoonlijke situatie. Twee derde van alle deelnemers is optimistisch over de integratie van technologie en de ontwikkeling van klimaatneutrale woningen. Zij geloven dat ook verbouwingen of een andere inrichting hun woning futureproof kunnen maken. Bij de meeste woningen is dat volgens de huiseigenaars op dit moment nog niet het geval.

4. Wíllen we wel anders gaan wonen?

7 op de 10 Belgen, en dan vooral de jongeren (18+’ers) zijn bereid die aanpassingen de volgende jaren door te voeren. De helft van de bevraagde eigenaars is bereid om te investeren in maatwerk en woonoplossingen op maat van hun levensfase. Ze zien dat evenwel liefst in een woning meteen ruim gevoel gebeuren. Amper 25% is bereid naar een kleinere woning te verhuizen. Compacter gaan wonen blijft dus een pijnpunt voor veel eigenaars. De oplossing ligt nochtans voor de hand. Bijna alle bevraagde eigenaars zijn er immers van overtuigd dat compacte woningen de toekomst zijn, zolang zij maar slim ruimtelijk zijn ingedeeld en mee evolueren met de gezinssituatie. De helft zegt professioneel advies om de woning praktischer in te richten goed te kunnen gebruiken.

3/4 gelooft dat woonoplossingen in de stad slim maatwerk zullen vragen.

2/3 denkt dat een interieur op maat de norm wordt.

60% vindt dat op maat gemaakte kasten een woning klaarmaken voor de toekomst, en het comfort en de levensstijl aanzienlijk verhogen.

5. Hoe ziet de ideále woning er eigenlijk uit?

De ideale woning is volgens Belgische eigenaars vooral energiezuinig, betaalbaar, onderhoudsvriendelijk en comfortabel. Iedereen vindt het vooral belangrijk dat de woning energiezuinig is. Settlers hechten belang aan een grote tuin, en Investors aan privacy. Downsizers willen graag dichtbij winkels, werk en openbaar vervoer wonen. Ouders en grootouders verwachten dat hun (klein)kinderen zich zullen aanpassen aan nieuwe woonsituaties, maar zijn ook bezorgd dat zij in de toekomst moeite zullen hebben om een eigen woning te kopen.

Misschien willen we nog wel een kindje? Daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar het is sowieso verstandiger in dat geval de woonst te kunnen aanpassen dan een nieuwe woning te moeten kopen.

Wat als… de keuze voor maatwerk altijd een meerwaarde is?

Jonger dan 45?

39% van de -45 jarigen zeggen dat hun woning future-proof zou zijn voor het hypothetische scenario dat ze (nog) een kind zouden verwachten.

19% geeft aan dat ze daarvoor kleine inrichtingsaanpassingen zouden moeten doen, volgens 20% zouden er structurele aanpassingen moeten gebeuren en 13% zegt dat ze daarvoor een heel andere woning nodig zullen hebben.

De -45 jarigen die al kinderen hebben, zeggen vaker dat ze hiervoor een andere woning nodig zouden hebben (kinderen hebben: 17%, geen kinderen: 9%) of een structurele verbouwing nodig zou zijn (kinderen hebben: 23%, geen kinderen:16%).

In dit scenario, geeft een meerderheid van de -45 jarigen aan dat slimme kasten en opbergmogelijkheden nodig zijn die kunnen mee-evolueren met het kind (69% noemt dit belangrijk in dit scenario). En dat strakke, maar ook praktische maatkasten die opgaan in het interieur. (68%)

“We hebben het al een paar keer besproken om groter te gaan wonen. Dan heb je vanzelfsprekend slimme opbergoplossingen en dus maatwerk nodig. We vinden het ook belangrijk alles volgens onze persoonlijke smaak in te richten.”

Tussen 45 en 64 jaar oud?
70% van de 45-64 jarigen zeggen dat ze groter zouden willen gaan wonen als ze nu in een appartement of rijhuis woonden. 26% zegt dat ze dit niet willen doen, en 4% geeft aan dat ze het al gedaan hebben.

54% van de 45-64 jarigen zegt dat ze wel een tweede verblijf zouden willen kopen. 35% zegt dat ze dit niet willen doen. 10% heeft het al gedaan. In dit scenario, geeft een meerderheid van de 45-64 jarigen aan dat ze het belangrijk zouden vinden om maatwerk te hebben.

Slimme opbergoplossingen waardoor ze op een kleinere oppervlakte zo goed mogelijk de ruimte kan benutten (78%)  is zeer belangrijk. 73% kiest voor maatwerk naar persoonlijke smaak, levensstijl en woonsituatie.

“Misschien kopen we wel een appartement aan zee, of een huisje in de Ardennen? Maatwerk is de beste oplossing om een tweede verblijf in te richten.”

Ouder dan 65?

 

“Ik wil eigenlijk kleiner gaan wonen na mijn pensioen. Maar dan heb ik slimme en praktische maatkasten nodig. En ik wil graag een beetje hulp met advies en begeleiding.”

33% van de + 65- jarigen zegt dat ze kleiner zouden willen gaan wonen na hun pensioen. 58% zegt dat ze dit niet willen doen, en 8% geeft aan dat ze het al gedaan hebben.

 

Alle bovenstaande reslutaten komen voor uit  een online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Camber tussen 23 oktober 2023 en 3 november 2023 bij 2000 Belgische woningeigenaars.

Deze studie biedt boeiende inzichten over op de wensen en trends van Belgische woningeigenaars. Met deze waardevolle informatie blijven onze interieurarchitecten vooroplopen in het leveren van op maat gemaakte opbergoplossingen die perfect aansluiten bij de wensen van onze klanten en op de toekomst.