La navigation sur ce site n'est pas optimisée pour votre navigateur

Veuillez utiliser une version récente de Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ou Microsoft Edge pour profiter au mieux de l'expérience.

Trouver un navigateur moderne

Laat de decoratie en de inrichting van jouw gang niet langer achterwege! Deze plek in huis wordt het vaakst gebruikt, maar wordt tevens het slechtst benut. Maak optimaal gebruik van de ruimte die er is. Dit kan immers een echte impact hebben op de beschikbare plaats in jouw leefruimtes. Op maat ontworpen meubels bieden extra opberguimte, iets wat altijd mooi is meegenomen.

inrichting gang dressing op maat camber

1. De mogelijkheden van een vaak onvoldoende geoptimaliseerde ruimte in onze woning

Gangen zijn voor veel mensen slechts neutrale doorgangen die enkel dienen om van de ene ruimte naar de andere te gaan. De gang vormt vaak eenverwaarloosd onderdeelvan de woning, zowel wat betreft de decoratie als het nut van de ruimte.

Sommige gangen bieden nochtansveel praktische mogelijkhedenen het is wel degelijk nuttig om ze te optimaliseren zoals elke andere ruimte in huis. Waarom zou je de ruimte in eengang tussen een kamer en badkamerbijvoorbeeld niet benutten door er een kleerkast op maat te zetten? Of waarom zou je geendressingof boekenkast op de overloop installeren om plaats te winnen in jouw slaapkamer of woonkamer?

inrichting gang dressing op maat camber

2. Maak er een praktische en mooie plek van

Functionele gangen…

Uw gang nieuw leven inblazen, dat is de voornaamste reden om hem te optimaliseren! Niets is daarvoor beter geschikt danpraktische opbergmeubelendie alle gezinsleden elke dag kunnen gebruiken. Met goed uitgedachte en ingedeelde kasten in een gangwin je elders plaatsen krijg je automatisch meer ademruimte in de leefruimtes. Op een overloop die onvoldoende diep is voor een klassieke kast met hangroedeszijn korteuittrekbare hangroedesen slim geplaatste haken een concrete mogelijkheid om deze aanvankelijk nutteloze ruimte te optimaliseren.

inrichting gang dressing op maat camber

… met karakter!

Bovendien kunnen zo’n opbergmeubels eenesthetische functiehebben. De simpele aanwezigheid van meubilair kleedt een gang natuurlijk aan, maar er kunnen ookdecoratieve nissenworden voorzien voor fotokaders of andere voorwerpen die je in de kijker wil zetten!

Daarbij komt nog dat het een slimme en vooral leuke keuze blijkt te zijn om op smalle en krappe plaatsen te spelen met optische illusies. Daar zijn geen toverkunsten voor nodig, maar wel een speels gebruik vanafmetingen, kleuren en spiegelsom te goochelen met het gevoel van diepte en ruimte in jouw gangen!

inrichting gang dressing op maat camber

3. Maatwerk: geen verloren ruimtes meer!

De afmetingen van de gang zijn in elke woning anders, maar zijn doorgaans lastig. Een gang is immers vaak te lang, te breed of niet hoog genoeg waardoor slechts weinig meubels uit de winkels geschikt zijn voor de grillige vormen ervan! In zo’n bijzondere ruimte is het van essentieel belang datelke vierkante centimeter wordt benut.Daarom blijktmaatwerkmet zijn waaier aan oplossingen de beste optie!

inrichting gang dressing op maat camber

Alle mogelijkheden overwegen

Met maatwerk wordt alles mogelijk. Eenboekenkastdie met haar hele lengte een muur bedekt. Een handige dressing aangepast aan die smalle doorgang die je maar niet geoptimaliseerd krijgt. Hangende opbergmeubels voor eenzwevend effectin jouw gang en gebruiksvriendelijker schoonmaken. En als de gang bij jouw thuis breed genoeg is, kan eengezellig zitbankjemet grote lades onder het zitvlak uiteraard ook een optie zijn!
Kortom, breek dus niet meteen het hoofd over de afmetingen en concentreer je op wat je echt wil. Onze interieurarchitecten zorgen voor de rest!